Antoniusschool
Jozefschool
De Oosteinder
Vorige slide
Volgende slide

Onder de Stichting voor Katholiek Onderwijs Aalsmeer (SKOA) vallen drie scholen voor primair onderwijs. Dit zijn de Antoniusschool in Kudelstaart, de Jozefschool in Aalsmeer en De Oosteinder in Aalsmeer-Oost. We bieden kwalitatief goed onderwijs aan kinderen met als achtergrond de katholieke geloofsovertuiging.

De SKOA streeft ernaar een stichting te zijn die veelzijdig en kwalitatief hoogstaand onderwijs biedt, waarin de mogelijkheden van een ieder zo goed mogelijk ontplooid worden. We willen dit verwezenlijken binnen een prettige, veilige en uitdagende leeromgeving voor het kind en voor het personeel.

Op deze website vindt u meer informatie over onze organisatie en een verwijzing naar de drie scholen. De SKOA onderschrijft en hanteert de Code Goed Bestuur van de PO-Raad. Er is gekozen voor een two-tier model waarbij het bevoegd gezag bij het College van Bestuur ligt. De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op de wijze van werken van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. Daarnaast is de Raad werkgever en strategisch adviseur van het College van Bestuur.

Vorige slide
Volgende slide

Contact

Heeft u een vraag voor een van de drie scholen? Neem dan direct contact op met een van de scholen.

Heeft u een vraag voor de Raad van Toezicht, dan kunt u mailen naar raadvantoezicht@sko-aalsmeer.nl.

Voor vragen aan het College van Bestuur kunt u contact opnemen via de post of e-mail middels onderstaande gegevens.

Stichting voor Katholiek Onderwijs Aalsmeer

Gerberastraat 2
1431 SG Aalsmeer