Onder de Stichting voor Katholiek Onderwijs Aalsmeer (SKOA) vallen drie scholen voor primair onderwijs. Dit zijn de Antoniusschool in Kudelstaart, de Jozefschool in Aalsmeer en De Oosteinder in Aalsmeer-Oost. We bieden kwalitatief goed onderwijs aan kinderen met als achtergrond de katholieke geloofsovertuiging.

De SKOA streeft ernaar een stichting te zijn die veelzijdig en kwalitatief hoogstaand onderwijs biedt, waarin de mogelijkheden van een ieder zo goed mogelijk ontplooid worden. We willen dit verwezenlijken binnen een prettige, veilige en uitdagende leeromgeving voor het kind en voor het personeel.

Op deze website vindt u meer informatie over onze organisatie en een verwijzing naar de drie scholen. De SKOA onderschrijft en hanteert de Code Goed Bestuur van de PO-Raad. Er is gekozen voor een two-tier model waarbij het bevoegd gezag bij het College van Bestuur ligt. De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op de wijze van werken van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. Daarnaast is de Raad werkgever en strategisch adviseur van het College van Bestuur.

Laatste nieuws

SKOA opent deuren voor nieuwe leerkrachten

Op vrijdag 24 maart opent de SKOA de deuren van haar scholen. De Stichting voor Katholiek Onderwijs in Aalsmeer zoekt nieuwe leerkrachten, lio’ers of zij-instromers voor het nieuwe schooljaar. Ben jij op zoek naar (nieuw) werkgeluk? Start je als leerkracht? Ben je nieuwsgierig naar waarom het werken bij een SKOA school zo fijn is? Meld je dan aan en stap naar binnen. Op onze scholen werken wij vanuit professionaliteit, erkenning en verbinding. Op alle drie de scholen hebben we een betrokken directie, er zijn specialisten en vakleerkrachten die samen met de leerkrachten zorgen voor het beste onderwijs. Ook onze ondersteuning doet er alles aan om onze leerkrachten en leerlingen zo goed mogelijk te helpen. 

De voorlichting is om 9:00 en om 15:30 uur op de volgende drie scholen;

  • Antoniusschool Kudelstaart
  • Jozefschool Aalsmeer
  • De Oosteinder Aalsmeer

Voor meer gegevens over de scholen, zie onze scholen pagina. 

Meld je hier aan voor de open dag van de SKOA.