Zoek
Sluit dit zoekvak.

Informatie

Het schoolgebouw van de Jozefschool dateert uit de jaren dertig en wordt regelmatig aan de tijd aangepast, met respect voor de authentieke details. De ruime schoolomgeving is ingericht met een speelbos en diverse tuinen, waarbinnen we uitdagend natuuronderwijs aanbieden. We hechten waarde aan een rustige leeromgeving. Onze school staat midden in de samenleving. Binnen onze omgeving brengen wij ouderen en kinderen samen. Leerlingen komen uit de directe omgeving, maar ook uit het Oude Dorp, Aalsmeer-Zuid, de Hornmeer, Kudelstaart, Rozenburg, Oude Meer en Rijsenhout (gemeente Haarlemmermeer). Onze school is een plek , waar iedereen zich welkom voelt en waar wij samen werken aan een veilige sfeer en vertrouwen. Wij inspireren leerlingen en dagen hen uit, door het positieve te benadrukken. Ook bieden wij ruimte aan humor en plezier maken met elkaar.

De visie van de Jozefschool
“Samen waar het kan en aangepast waar mogelijk, werken wij aan hoofd, hart en hand”. Daarbij staat hoofd voor cognitief, hart voor sociaal emotioneel en hand voor creatief en sportief.

De Jozefschool is een samenleving waarin niet alleen de schoolvakken van belang zijn voor succes, maar ook het welzijn van de leerling en de sociale en emotionele vaardigheden. Daarnaast dragen creativiteit en sportiviteit bij aan een succesvolle ontwikkeling. We vinden het belangrijk dat kinderen zich zorgzaam en verantwoordelijk opstellen en daarbij waardig en vreedzaam conflicten oplossen. De Jozefschool is een katholieke school, een school voor bijzonder onderwijs. Dat betekent dat we ons geïnspireerd voelen door de christelijke traditie. Het bijzondere zit in de manier waarop we omgaan met leerlingen, ouders en collega’s. In de omgang met elkaar zijn begrippen als: sociale vaardigheid, openheid, tolerantie, respect, verwondering en hulpvaardigheid belangrijk. Het katholieke van onze school vertaalt zich in het feit dat we samen veel vieren.

De vieringen van het kerkelijk jaar krijgen extra aandacht. Vooral met Kerstmis en Pasen worden er projecten behandeld waarin aandacht is voor Bijbelverhalen. Door met elkaar vieringen te houden in de naastgelegen Karmelkerk bevorderen we het gemeenschapsgevoel. Gedurende het hele jaar brengt de Jozefschool theorie en praktijk samen, door catechese- activiteiten en projecten te organiseren.

Directie

Directie-Jozefschool-2023-2024-scaled
Kim Prummel - Adjunct-directeur | René Veerman - Directeur

Adresgegevens

Gerberastraat 2
1431 SG Aalsmeer
0297-326291
info@jozefschool.net
www.jozefschool.net

Route

Virtuele rondleiding