Documenten

Een aantal zaken regelen de scholen bovenschools. Onderstaande protocollen en beleidsplannen zijn geldend voor alle drie de scholen van de SKOA. Het bestuursverslag van de SKOA staat onder de kop organisatie.

Aannamebeleidsplan 2020
Beleidsplan schorsen en verwijderen 2023-2027
GMR reglement 2023
MR reglement 2023
MR statuut 2023
Protocol echtscheiding en school 2019
Protocol Klachtenregeling en klokkenluidersregeling
Protocol medische handelingen op scholen
Strategisch beleid 2023-2027