Historie

De Stichting voor Katholiek Onderwijs (SKOA) is opgericht op 19 januari 1968.

Onder de stichting vielen 4 scholen:

  • RK Antoniusschool in Kudelstaart (opgericht in 1910)
  • St Jozefschool in Aalsmeer-dorp (1933)
  • Westeinderschool eveneens in Aalsmeer-dorp (1970)
  • RK Oosteinderschool in Aalsmeer-Oost (1971)


In de jaren zeventig werden er naast het traditionele klassikale onderwijs scholen opgericht met een andere vorm van onderwijs. Het toenmalige bestuur was erg gecharmeerd van Jenaplan onderwijs. Vandaar dat in 1970 de Westeinderschool werd opgericht, een afsplitsing van de Jozefschool. Op deze nieuwe school werd onderwijs gegeven volgens de richtlijnen van Peter Petersen, een Duitse pedagoog.

Bij de invoering van de basisschool in 1985 is de schoolnaam van de Westeinderschool veranderd in Westeinder-Waterhoentje. Door de grote terugloop van het aantal leerlingen in de begin jaren 90 is er een fusie aangegaan met de St. Jozefschool. Bij een fusie hoort een nieuwe naam en zo is de Jozefschool ontstaan.

Zowel de Antoniuschool als de Oosteinderschool zijn in de loop der jaren verhuisd naar een nieuw schoolgebouw op een ander adres. Momenteel bestaat de SKOA uit drie scholen. In 2021 werd het 111 jarig bestaan van de Antoniusschool gevierd en het 50 jarig bestaan van de Oosteinderschool. 

de Jozefschool in 1933
de Antoniusschool omstreeks 1957