Zoek
Sluit dit zoekvak.

Missie & Visie

Missie
Het is de missie van SKOA om binnen de gestelde wettelijke kaders kwalitatief goed onderwijs te bieden aan kinderen van 4 tot 12 jaar, met als achtergrond de katholieke geloofsovertuiging.

Visie
“Samen sterker naar goed onderwijs voor ieder kind.”

Samen sterker
De scholen van de stichting staan midden in de maatschappij. Samenwerking tussen directies, andere scholen, maatschappelijke instellingen en organisaties staat hoog in het vaandel en wordt gestimuleerd. We denken stichtingsbreed waarbij we de eigenheid van de scholen respecteren. We moedigen scholen aan om van elkaar leren. Transparante communicatie vinden wij belangrijk.

Goed onderwijs voor ieder kind
Het college van bestuur stelt zich tot doel kwalitatief goed onderwijs te bieden, waarin de mogelijkheden van ieder kind zo goed mogelijk worden ontplooid waarbij de balans met de ontwikkeling op sociaal-emotioneel vlak niet uit het oog wordt verloren. Dit wordt verwezenlijkt binnen een prettige, veilige en uitdagende leeromgeving voor het kind én voor het personeel. Goed opgeleide, zich voortdurend ontwikkelende en goed gemotiveerde personeelsleden zetten zich in voor een optimale ontwikkeling van alle aan ons toevertrouwde leerlingen.