Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op de wijze van werken van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. Daarnaast is de Raad werkgever en strategisch adviseur van het College van Bestuur.

De leden van de Raad van Toezicht:

Marianne Volp (voorzitter)
Mariya Stefanova
Tamara Lut