Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op de wijze van werken van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. Daarnaast is de Raad werkgever en strategisch adviseur van het College van Bestuur.

De leden van de Raad van Toezicht:

Martien Kromwijk (voorzitter)

Ik ben Martien Kromwijk, en met plezier lid geworden van de Raad van Toezicht. Ik heb ruime ervaring in bestuur en toezicht, waarmee ik wil bijdragen aan rust en kwaliteit van de scholen. Maar vooral heb ik passie voor de nieuwe generatie. Als opa volg ik de kleinkinderen die nu onderwijs genieten, maar ben ik me ook nog meer bewust hoe belangrijk het is dat we de wereld goed doorgeven aan volgende generaties.

Anne Fleur Kortekaas

Ik ben Anne Fleur Kortekaas-Rijlaarsdam. Ik ben moeder van drie kinderen in basisschoolleeftijd en werkzaam als universitair docent onderwijswetenschappen bij de VU, waar ik verantwoordelijk ben voor de lerarenopleidingen en onderzoek doe naar onderwijsbeleid en effectiviteit van onderwijs op het leren en het welbevinden van kinderen. Als lid van de Raad van Toezicht wil ik vanuit een onderwijskundig perspectief graag bijdragen aan continuering van kwalitatief goed onderwijs en goed werkgeverschap van SKOA.

Anja Teeuwen

Mijn naam is Anja Teeuwen. Ik ben toe getreden tot de Raad van Toezicht van SKOA omdat ik graag mijn bijdrage lever aan goed onderwijs voor kinderen. Kwalitatief hoogwaardig (primair) onderwijs is van groot belang. Daar start de ontwikkeling van kinderen en wordt de basis gelegd voor een mooie toekomst. Om die reden ben ik, na een lange carrière bij de KLM, met veel plezier overgestapt naar het voortgezet onderwijs. In eerste instantie als docent Nederlands maar tegenwoordig als directeur van het Service & Expertise centrum van onze stichting.