College van Bestuur

Elk van de SKOA-scholen heeft zijn eigen identiteit. Het College van Bestuur bepaalt op hoofdlijnen de koers waarbinnen de scholen zich kunnen bewegen en onderscheiden. Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de continuïteit van de gehele organisatie. Elk van de leden van het College van Bestuur zijn naast bestuurder ook directeur van een school. De adjunct-directeuren ondersteunen de directeuren in de bedrijfsvoering op schoolniveau.

Het College van Bestuur bestaat uit:

Ryan Bakker (voorzitter)
directeur-bestuurder
Eric Spaargaren
directeur-bestuurder