Onder de Stichting voor Katholiek Onderwijs Aalsmeer (SKOA) vallen drie scholen voor primair onderwijs. Dit zijn de Antoniusschool in Kudelstaart, de Jozefschool in Aalsmeer en De Oosteinder in Aalsmeer-Oost. We bieden kwalitatief goed onderwijs aan kinderen met als achtergrond de katholieke geloofsovertuiging.

De SKOA streeft ernaar een stichting te zijn die veelzijdig en kwalitatief hoogstaand onderwijs biedt, waarin de mogelijkheden van een ieder zo goed mogelijk ontplooid worden. We willen dit verwezenlijken binnen een prettige, veilige en uitdagende leeromgeving voor het kind en voor het personeel.

Op deze website vindt u meer informatie over onze organisatie en een verwijzing naar de drie scholen. De SKOA onderschrijft en hanteert de Code Goed Bestuur van de PO-Raad. Er is gekozen voor een two-tier model waarbij het bevoegd gezag bij het College van Bestuur ligt. De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op de wijze van werken van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. Daarnaast is de Raad werkgever en strategisch adviseur van het College van Bestuur.

Laatste nieuws

Nieuwe directeur Jozefschool gezocht

“Op 10 juni 2022 zet ik, na 37 jaar werken op de Jozefschool, een punt achter het begeleiden van leerlingen in hun ontwikkeling en het leiding geven aan een geweldig team.”, zo kondigde Antoine Zwagerman zijn afscheid aan in de Jozefflitsss naar zijn ouders en leerlingen van de Jozefschool. Antoine heeft lang bij de SKOA gewerkt en gaat straks genieten van zijn welverdiend pensioen. De SKOA zoekt een nieuwe directeur voor de Jozefschool. Op de pagina vacatures staat de vacature vermeld. Tot 27 februari kunnen kandidaten zich aanmelden.